09/07/2015 - 15:30

Hương Thủy: Nhiều chỉ tiêu đạt khá

TTH - Trong 2 ngày 8 và 9/7, Kỳ họp HĐND thị xã Hương Thủy lần thứ 10, khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tổ chức. Từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2015, kỳ họp này bàn và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014.

6 tháng đầu năm 2015, Hương Thuỷ đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt khá như: Giá trị sản xuất đạt 50% kế hoạch (tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014); kim ngạch xuất khẩu đạt 49% (tăng 9% so với năm 2014); giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 48% kế hoạch (tăng 1,4% so với năm 2014). Tuy nhiên, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (phần thị xã, phường, xã thu) chỉ ở mức 34,55%.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hương Thủy tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình trọng điểm và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân…

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP