14/12/2015 - 20:18

Hương Thủy: Nhiều khó khăn trong thực hiện Quyết định 48 và 22

TTH.VN - Tại buổi kiểm tra đã xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ giải ngân; chất lượng các công trình nhà ở....

Chiều 14/12, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ và Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn thị xã Hương Thủy.

Theo báo cáo của UBND thị xã Hương Thủy, trong 2 năm 2013-2014 có 338 hộ nhận hỗ trợ từ chương trình nhà ở theo Quyết định 22 và đã tiến hành xây mới 14 nhà và sửa chữa 155 nhà. Theo Quyết định số 48 có 225 hộ nhận hỗ trợ, trong đó đợt 1 sẽ hỗ trợ 174 hộ. UBND thị xã đã cấp kinh phí, các xã đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo và tạm ứng kinh phí cho các hộ để xây dựng nhà ở.

Tại buổi kiểm tra đã xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ giải ngân; chất lượng các công trình nhà ở.... Theo đó, trong quá trình thực hiện 2 Quyết định trên, thị xã Hương Thủy gặp phải nhiều khó khăn. Trong đó, việc phân bổ nguồn vốn chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình; quá trình bình xét đối tượng đến lúc triển khai kéo dài nên có một số đối tượng trong danh sách đã mất; một số hộ do nhà hư hỏng nặng phải tự cải tạo, sửa chữa dẫn đến các xã xin điều chỉnh lại đối tượng, làm chậm tiến độ thực hiện; một số hộ nghèo thuộc hộ già cả, neo đơn không đủ khả năng vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, vì thế rất khó khăn để xây dựng nhà ở.

Từ ngày 14 đến 18/12, Sở Xây dựng sẽ tiến hành triển khai kiểm tra tình hình thực hiện Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão tại các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

 

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP