19/08/2018 - 19:16

Hương Thủy phấn đấu nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia lên 90%

TTH.VN - Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu trong năm học 2018-2019 của thị xã Hương Thủy. Theo đó, trong năm học này, ít nhất thị xã Hương Thủy phải có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia.

Hiện nay, thị xã Hương Thủy đã có 37/48 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 80%, dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ tiêu này. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục thị xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và tập trung mọi nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP