Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/01/2018 - 22:00

Hương Thủy: phấn đấu thu 130 tỷ đồng tiền sử dụng đất

TTH - Sáng 24/1, UBND thị xã Hương Thủy triển khai kế hoạch thực hiện thu tiền sử dụng đất và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2018 với mục tiêu thu 130 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, trong đó phường Thủy Dương được phân thu 75 tỷ đồng, phường Thủy Phương 14 tỷ đồng, phường Phú Bài 9 tỷ đồng...

Năm 2018, Hương Thủy dự kiến thực hiện 53 công trình, dự án liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để các công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ, địa phương đặt ra các giải pháp về công tác đối thoại, thủ tục địa chính, rà soát quỹ đất tái định cư, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ...

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP