Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

27/05/2016 - 19:46

Hương Thủy quan tâm công tác đánh giá cán bộ

TTH - Chiều 27/5, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức sơ kết kết quả thực hiện công tác đánh giá cán bộ trong những năm qua trên địa bàn.

Hiện tại, thị xã Hương Thủy quản lý 775 người cán bộ, công nhân viên chức thuộc thị xã; 193 cán bộ là trưởng, phó các ban, phòng, đoàn thể thị xã, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 80 cán bộ chủ chốt cấp phường xã. Nhờ thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, các ứng cử viên giới thiệu để HĐND bầu cấp thị xã và phường, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 được đảm bảo đúng định hướng, được nhân dân tín nhiệm cao.

Thời gian tới, Hương Thủy tiếp tục quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, thực hiện đúng quy trình, thủ tục và mở rộng dân chủ, công khai, đưa dần những cán bộ kém khả năng làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống yếu ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ.

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP