Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

19/04/2012 - 20:00

Hương Thủy quán triệt “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ chủ chốt

TTH - Sáng 19/4, Thị ủy Hương Thủy triệu tập gần 180 cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dịp này, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 21-CT/TU ngày 15/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; những kế hoạch liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy. Ngoài những văn bản trên, đại diện các ban của Đảng như Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Thị ủy còn triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 theo hướng dẫn của các ban Tỉnh ủy.

Đồng Văn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP