27/05/2015 - 07:30

Hương Thủy tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

TTH - Ngày 26/5, UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT năm 2015. Tham gia có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; xã, phường; các HTX NN; các trường học trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe phổ biến những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung phổ biến những nét mới; Quy chế TĐKT của tỉnh; cách viết, xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến, đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua và các danh hiện thi đua cá nhân khác…                                             

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP