Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/04/2019 - 12:28

Hương Thủy: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch

TTH.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ mà UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2019-2014) diễn ra sáng 24/4.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH, xây dựng Nông thôn mới và đô thị mới trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ P. Thủy Châu - Một trong những công trình do UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy phát động

Hiện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,8%; cơ cấu kinh tế của thị xã có sự chuyển dịch tích cực: CN-XD là 88,2%, dịch vụ 8,6%, nông nghiệp còn 3,1%.

Ba chương trình trọng điểm: Chỉnh trang, xây dưng và phát triển đô thị; Xây dựng Nông thôn mới và Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện đạt kết quả tốt. Có 4/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2019 Hương Thủy có 7/7 xã đạt chuẩn và thị xã sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; có 39/48 trường đạt chuẩn quốc gia; Bệnh viện Hương Thủy từ hạng 3 được nâng lên hạng 2; hộ nghèo chỉ còn 2,99%…

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam thị xã phát động, đã hỗ trợ các hộ nghèo trong thị xã làm mới, sửa chữa 195 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; xây dựng 3 trường Mầm non; xây dựng, sửa chữa nhà bia, Nghĩa trang Liệt sỹ, Đền thờ Liệt sỹ ở các xã, phường; hỗ trợ vốn cho hộ nghèo để phát triển sản xuất, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn vào dịp tết cho trên 360 trường hợp; tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo với số tiền gần 1 tỷ đồng…

Các công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của MTTQ Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Chính – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND TX. Hương Thủy nhìn nhận, phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp những yêu cầu mới; còn thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao...

Ra mắt Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy khóa X

Biểu dương những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy cần tiếp tục tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết TW4 (khóa XII), Nghị quyết TW6 (Khóa XII); hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch; làm tốt công tác động viên Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 59 vị vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam thị xã. Ông Trần Tấn Quốc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX. Hương Thủy nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP