18/11/2015 - 07:15

Hương Thủy tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

TTH - Sáng 17/11, thị xã Hương Thủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và gặp mặt cán bộ làm công tác Mặt trận qua các thời kỳ trên địa bàn.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nói riêng. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Hương Thủy luôn được quan tâm củng cố kiện toàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động triển khai các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống văn hóa; từ đó, tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước đó, tối 16/11, Hương Thủy cũng tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với 13 tiết mục đến từ các xã, phường và tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP