16/06/2015 - 11:49

Hương Thủy: Tôn vinh 19 người hiến máu tình nguyện

TTH.VN - Trong số này có 6 cá nhân có số lần hiến máu tình nguyện từ 19 đến 21 lần.

Đây là những cá nhân tình nguyện hiến máu 13 lần trở lên, đồng thời đã tích cực tuyên truyền để nhiều người tham gia và trực tiếp tham gia phong trào hiến máu trên địa bàn thị xã.

Từ 2007 đến nay, thị xã Hương Thủy luôn vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện do UBND tỉnh giao. Năm 2014, thị xã có 924 lượt người trực tiếp hiến máu tình nguyện, thu được 817 đơn vị máu, đạt 103% kế hoạch. Năm 2015, thị xã phấn đấu vận động 1.064 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP