25/04/2019 - 21:25

Hương Thủy: Triển khai chuyên đề học Bác năm 2019

TTH.VN - Sáng 25/4, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai chuyên đề học Bác năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

Hội nghị nhấn mạnh đến việc tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm và chương trình hành động của cấp ủy, coi đây là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu…

Để việc triển khai học tập chuyên đề đạt kết quả, sau hội nghị, các chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đăng ký tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP