10/10/2018 - 20:40

Hương Thủy: Triển khai Luật An ninh mạng & Luật Cạnh tranh

TTH - Ngày 10/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TX. Hương Thủy tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn.

Hơn 120 đại biểu đã được thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh năm 2018, vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua. Trong đó, Luật An ninh mạng đề cập đến những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Đối với Luật Cạnh tranh 2018, đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn kinh doanh và phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế...

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP