20/07/2015 - 18:16

Hương Thủy: Tuyên dương 12 gia đình văn hóa tiêu biểu

TTH - Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu ở cộng đồng về phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) của thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012 - 2015.

Năm 2012, thị xã Hương Thủy có 86,9% gia đình đăng ký xây dựng GĐVH, đến nay toàn thị xã có hơn 24,3 nghìn gia đình đăng ký xây dựng GĐVH, trong đó hơn 22,7 nghìn gia đình được công nhận GĐVH, đạt 93,6%.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hương Thủy đạt được nhiều kết quả tích cực: Giảm tình trạng bạo lực gia đình, giảm tỉ lệ sinh con thứ ba, giảm tỉ lệ hộ nghèo và tệ nạn xã hội… Nhiều gia đình đã có nhiều đóng góp để chỉnh trang đô thị và xây dựng đường giao thông nông thôn; tâm huyết giữ nghề truyền thống của gia đình; vượt khó nuôi dạy con học giỏi, như: hộ bà Lê Thị Minh Chuyên, hộ ông Đào Lưu, hộ ông Nguyễn Văn Linh (phường Thủy Châu), hộ ông Hồ Đắc Mạnh (phường Phú Bài)…

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP