Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

10/01/2020 - 14:14

Hướng tới sự hài lòng

TTH - Hướng tới đáp ứng sự hài lòng, tin tưởng của tổ chức và cá nhân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh kiên quyết cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Khảo sát cho thấy, BHXH tỉnh đứng trước áp lực công việc rất lớn khi phải quản lý và theo dõi trên 6.800 tổ chức có quan hệ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý, theo dõi chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT của 197 cơ sở KCB BHYT ban đầu. Hằng năm, đơn vị thẩm định, thanh toán hơn 2 triệu lượt KCB nội và ngoại trú; ký hợp đồng, quản lý 154 đại lý thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tuyên truyền chính sách BHXH đến tận người dân

Ứng dụng công nghệ

Theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức nhận, trả TTHC. Đa số TTHC được nhận qua giao dịch điện tử và trả qua dịch vụ bưu chính. Tổ chức, cá nhân từ chỗ giao dịch giấy truyền thống bất tiện, tốn kém thời gian, tiền bạc nay có thể yêu cầu thực hiện TTHC bất kỳ lúc nào, ở đâu qua môi trường mạng và nhận kết quả giải quyết TTHC ngay tại cơ quan, đại lý thu.

Từ năm 2015, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai giao dịch điện tử (GDĐT) đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Bước đầu, BHXH tỉnh vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều tổ chức, tuy nhiên, với những nỗ lực không mệt mỏi, đến năm 2017 đã có 100% đơn vị thực hiện GDĐT. Để giải quyết các TTHC, BHXH tỉnh còn sử dụng một loạt hệ thống các phần mềm dùng chung khác của ngành.

Năm 2008, BHXH tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Đến nay, có hơn 2,5 triệu lượt truy cập, cung cấp đầy đủ các thông tin, hệ thống văn bản về chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT…, đặc biệt là tổ chức chuyên mục hỏi đáp (đã có hàng nghìn lượt hỏi) được tổ chức, cá nhân đồng tình, ủng hộ.

Từ ngày 1/7/2018, CCHC được tiếp sức bởi cú hích mới từ việc thực hiện chữ ký số đối với các hoạt động nghiệp vụ và ban hành văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, viên chức BHXH tỉnh trên các phần mềm. Theo đó, thời gian từ lúc dự thảo, trình ký, ký số, ban hành văn bản lên môi trường mạng chỉ từ 3 đến 5 phút.

Trách nhiệm & hiệu quả

Cùng với ứng dụng công nghệ, hướng tới mục tiêu làm hài lòng người tham gia, BHXH tỉnh chú trọng thực hiện chế độ công khai và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong điều hành và xử lý công việc. Bộ TTHC của BHXH Việt Nam được công khai niêm yết đúng quy định. BHXH tỉnh cũng thường xuyên rà soát TTHC để đề xuất BHXH Việt Nam loại bỏ, sửa đổi cho phù hợp, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

BHXH tỉnh chú ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuyển đổi tác phong từ hành chính sang phục vụ tổ chức, cá nhân, tạo chuyển biến tích cực trong CCHC; tạo niềm tin đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC. Nghiêm túc tiếp nhận và trân trọng những ý kiến phản ánh việc thực hiện các TTHC cũng như thái độ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Với thái độ cầu thị, lãnh đạo BHXH tỉnh đã xin lỗi công dân tại một số hội nghị đối thoại với dân và chính quyền địa phương về thiếu sót của viên chức dưới quyền trong quá trình thực hiện công vụ. Đặc biệt, vào tháng 5/2018, lần đầu tiên lãnh đạo BHXH tỉnh đã có thư xin lỗi công dân vì trả hồ sơ chậm so với giấy hẹn.

Thực hiện cải cách TTHC, BHXH tỉnh đã rút ngắn được 1/3 thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Thời gian cấp thẻ BHYT từ 10 ngày giảm xuống 5 ngày, riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp sổ BHXH từ 20 ngày giảm xuống 5 ngày, hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí từ 30 ngày giảm xuống 20 ngày...; giảm từ 115 TTHC xuống còn 28 TTHC tại BHXH tỉnh. TTHC cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT được thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả) và giải quyết ngay trong ngày.

Tiếp tục cải cách hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, BHXH Thừa Thiên Huế xác định tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa TTHC, giảm thời gian thực hiện TTHC; phấn đấu hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến tổ chức, cá nhân sẽ được cung cấp ở mức độ 3. Một số dịch vụ công thực hiện mức độ 4 bằng phương thức sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của BHXH tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu CCHC của ngành trong kỷ nguyên số.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, về CCHC; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho công nhân viên chức, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Bài, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP