Kinh tế Xây dựng - Giao thông

30/09/2020 - 17:06

Hương Trà: 84 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

TTH.VN - Chiều 30/9, tại kỳ họp thứ chuyên đề HĐND Hương Trà khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND trên lĩnh vực đầu tư công, quyết toán ngân sách và nhiệm vụ quy hoạch.

Giai đoạn 2021-2025, Hương Trà có 84 dự án khởi công mới

Theo đó, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thị xã Hương Trà với nhu cầu vốn hơn 499 tỷ đồng, bố trí cho 36 công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành với số vốn gần 21 tỷ đồng và 84 dự án khởi công mới với số vốn gần 479 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý hơn 101 tỷ đồng, nguồn vốn kiến thiết thị chính hơn 48 tỷ đồng và nguồn thu từ quyền sử dụng đất hơn 350 tỷ đồng.

Dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 của thị xã Hương Trà khoảng 345 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 4 dự thảo Nghị quyết của HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2021, danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Vườn bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

        

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP