Kinh tế Khoa học - công nghệ

19/11/2013 - 10:51

Hương Trà: Bàn giao phương tiện thu gom rác cho xã Hương Phong

TTH.VN - Đây là hoạt động nằm trong dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng do Tổ chức Caritass (Úc) tài trợ.

Thị Đoàn Hương Trà phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) tổ chức bàn giao phương tiện thu gom rác thải cho xã Hương Phong (Hương Trà).

Sau khi tổ chức nhiều hoạt động tập huấn về phân loại rác thải, thông qua nguồn ngân sách dự án đã trao 1 xuồng rác 10 m3 và 5 xe đạp thu gom rác cho xã Hương Phong. Tiếp đó, chính quyền địa phương bàn giao cho các thôn Thuận Hòa, Tiền Thành, Vân Quật Đông thượng và Vân Quật Đông để thu gom rác ở địa phương, cơ sở.

Được  biết, tổng giá trị các phương tiện thu gom rác tại Hương Phong hơn 100 triệu đồng.

Xuân Trường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP