12/04/2016 - 21:48

Hương Trà: Đạt 42/49 tiêu chí của đô thị loại IV

TTH - Sáng 12/4, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 4 – Khóa XIII (mở rộng) để bàn và thông qua các nghị quyết (NQ) về phát triển đô thị, NQ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), làng nghề giai đoạn 2016-2020, bàn việc lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp...

5 năm qua, công tác xây dựng và phát triển đô thị của Hương Trà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đối chiếu với các tiêu chí đô thị loại IV, thị xã đạt 42/49 tiêu chí. Tốc độ tăng trưởng của CN-TTCN đạt bình quân 19,9% /năm...  Giai đoạn 2016-2020, Hương Trà phấn đấu có tỷ lệ đô thị hóa trên 75%, dân số toàn đô thị 150-155 ngàn người; cơ cấu ngành CN – xây dựng chiếm 46%; tỷ lệ khu, cụm CN, làng nghề có hệ thống xử lý nước thải trên 80%.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP