19/11/2014 - 05:55

Hương Trà duy trì diện tích lúa trên 6 nghìn ha

TTH - Ngày 18/11, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2015. Năm 2014, toàn thị xã gieo trồng trên 6.100 ha lúa, năng suất bình quân đạt 59,26 tạ/ha, các loại cây trồng vật nuôi khác lợn, gia cầm đều phát triển cả về số lượng, chất lượng.

Năm 2015, Hương Trà phấn đấu tổng diện tích lúa ổn định 6.030 ha, sản lượng gần 34 ngàn tấn. Vụ đông xuân chú trọng gieo cấy các giống dài ngày, trung ngày như 4B, 13/2, Xi21, XT27 ... sử dụng trên 90% giống lúa xác nhận. Vụ hè thu sử dụng 100% giống lúa ngắn ngày và cực ngắn như Khang dân, HT1, TH5, PC6... Tiếp tục phát triển các cây công nghiệp, hoa màu, ổn định và phát triển đàn vật nuôi theo hướng chất lượng cao.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP