Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

25/02/2020 - 05:45

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hương Trà gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Đảng

TTH - Được tỉnh chọn đại hội (ĐH) điểm khối địa phương, Thị ủy Hương Trà đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hương Trà sẵn sàng cho đại hội điểm

Đảm bảo tiến độ

Đảng bộ thị xã Hương Trà hiện có 40 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 25 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở, với 287 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 3.715 người. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về ĐH Đảng các cấp, BCH Đảng bộ thị xã Hương Trà đã và đang lãnh, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH như: xây dựng văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đại diện lãnh đạo Thị ủy Hương Trà, thị xã xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, ngay từ khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch 101 về tổ chức ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH lần thứ XIV của Đảng bộ thị xã. Đồng thời, thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH. Các cấp ủy đảng trên địa bàn cũng đã triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thị xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà Dương Bá Thanh thông tin, đến nay, 287 chi bộ trực thuộc đã tiến hành xong ĐH; 2 đảng bộ cơ sở cũng hoàn thành ĐH điểm trong tháng 1/2020; 38/40 tổ chức cơ sở Đảng đang tiến hành duyệt nhân sự và báo cáo chính trị để tổ chức ĐH theo kế hoạch, từ 11/2 – 4/4 để chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng bộ thị xã vào quý II-2020.

Vinh dự được chọn là 1 trong 2 đơn vị tổ chức ĐH điểm của Hương Trà, Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn Tống Hồ Thanh Xuân xác định đây là trách nhiệm lớn nhưng “khá áp lực”. “Nhiệm kỳ qua, Hương Toàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi phấn đấu xây dựng xã lên phường. Vì vậy, ngay sau ĐH, địa phương bắt tay thực hiện, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về xây dựng phường từ kinh tế, văn hoá xã hội và nhất là công tác xây dựng Đảng”, ông Xuân nói.

Sẵn sàng cho đại hội điểm

Xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại, Thị ủy Hương Trà đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo các bước để đảm bảo ĐH diễn ra thành công.

Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đang được Tiểu ban Văn kiện lấy ý kiến lần thứ 2. Thị ủy cũng đang tập trung chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết ĐH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế. Thị ủy đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền ĐH Đảng các cấp gắn với thực hiện công tác thi đua giữa các đơn vị để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH. Cùng với đó, Thị ủy cũng tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh của BTV và lãnh đạo chủ chốt, trong đó coi trọng chất lượng cũng như cơ cấu số lượng hợp lý. Các cán bộ lựa chọn tham gia vào BCH nhiệm kỳ mới phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn: có năng lực, uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công tác nhân sự và chuẩn bị ĐH tiến hành thuận lợi, thị xã Hương Trà đã chuẩn bị cơ bản, sẵn sàng tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội diện rộng trên các xã, tiến tới đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

“Trong quá trình chuẩn bị ĐH cấp cơ sở, BTV Thị ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến ĐH. Đồng thời, nắm tình hình, rà soát và xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra trong giai đoạn trước ĐH và hiện Hương Trà chưa có đơn, thư nào”, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà Dương Bá Thanh cho hay.

Bài, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP