25/05/2018 - 19:16

Hương Trà giao ban Thường trực HĐND thị xã với các xã, phường

TTH.VN - Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị xã Hương Trà đã tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, phường vào chiều 25/5 nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động của HĐND.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến trình tự và thời gian để thông qua kế hoạch đầu tư công; phê chuẩn quyết toán và một số vấn đề liên quan; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; công tác phối hợp của thường trực và hai ban của HĐND xã, phường trong việc thẩm tra và ban hành văn bản; quá trình xây dựng nội dung, kế hoạch và thực hiện cuộc giám sát chuyên đề của thường trực HĐND xã, phường...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP