Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

22/01/2019 - 16:10

Hương Trà: Hoàn thành 26/27 nhiệm vụ về cải cách hành chính

TTH.VN - Đó là kết quả đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) – Nội vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 do UBND thị xã Hương Trà tổ chức chiều 22/1.

Xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân

Theo kế hoạch, năm 2018, Hương Trà có 27 nhiệm vụ về CCHC phải thực hiện, đến nay, thị xã đã hoàn thành 26/27 nhiệm vụ, đạt 96,30%.

Trong năm, công tác CCHC trên địa bàn có nhiều chuyển biến, hoạt động của Trung tâm hành chính công (TTHCC) thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) của các xã, phường từng bước đi vào nề nếp, giảm số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn, thời gian giải quyết hồ sơ từng bước được rút ngắn.

Cụ thể, TTHCC thị xã đã tiếp nhận trên 7.400 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 90%. Bộ phận TN&TKQ các xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 142 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng mail công vụ đạt trên 85%...

Công tác nội vụ năm qua của thị xã cũng đạt được nhiều kết quả trong việc tham mưu, phối hợp với UBND thị xã và các phòng ban liên quan trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng...

Năm 2019, Hương Trà tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận TN&TKQ hiện đại; rà soát xây dựng, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quản lý theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác tinh giản biên chế...

Tin, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP