Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/02/2016 - 16:49

Hương Trà: Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

TTH.VN - Nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp hoàn thành chậm nhất vào ngày 13/3.

Ngày 24/2, UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị đã nghe thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên cơ sở đó, hướng dẫn quy trình, nội dung, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp gồm: quy trình tổ chức họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; cách ghi chép một số thông tin liên quan đến hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND…

Văn Vinh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP