16/10/2018 - 16:19

Hương Trà nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở

TTH.VN - Đó là chủ đề của hội thảo do Hội Phụ nữ thị xã Hương Trà tổ chức ngày 16/10 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thị xã, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội từ cấp thị xã đến các xã, phường cùng các Chi hội trưởng Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn.

Thảo luận tại hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở 

Hội thảo đã nghe đánh giá 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017”, theo đánh giá phân loại Hội phụ nữ cơ sở năm 2017, có 15/17 hội cơ sở vững mạnh, 2/17 đơn vị được xếp loại khá; 133/143 chi hội vững mạnh. Hiện có 46 nữ/222 tổng số ủy viên BCH Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2015-2020; 4 nữ/65 tổng số ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ xã, phường; 13/16 cán bộ Hội chuyên trách xã, phường tham gia BCH đảng bộ.

Hiện nay, Hội Phụ nữ thị xã có hơn 30 loại hình tập hợp thu hút hơn 2.300 lượt hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt và những mô hình, CLB hoạt động tương đối có hiệu quả... Hội thảo cũng đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của Hội, khó khăn trong chế độ chính sách, những đề xuất kiến nghị và đề ra những giải pháp trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP