Kinh tế Kinh tế

28/11/2022 - 16:44

Hương Trà: Năng suất lúa đạt 54 tạ/ha

TTH.VN - Chiều 28/11, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện Trạm chăn nuôi thú y Hương Trà phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Hương Trà có tổng diện tích gieo cấy cả năm là 3.356 ha. Do thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây lúa nên năng suất lúa bình quân cả năm đạt 54 tạ/ha. Các loại cây công nghiệp ngắn ngày như sen, ớt, rau, đậu... đều mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản lượng trên 1 ha canh tác ngành trồng trọt đạt gần 56,3 triệu đồng.

Lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển, chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại theo hướng an toàn sinh học được nhân rộng. Tổng đàn lợn 9.561 con, tăng 779 con; đàn trâu bò 2.364 con, tăng 284; tổng diện tích ao thả nuôi 103 ha, sản lượng ước đạt 250 tấn; nuôi lồng có tổng số lồng 1.300 lồng, sản lượng ước đạt 1.550 tấn.

Năm 2023, Hương Trà phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 5.815ha (trong đó, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 3.452ha); tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 19.940 tấn. Nâng cao tỷ lệ sử dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, trong đó chú trọng tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 94%, bố trí hợp lý cơ cấu giống lúa có chất lượng cao vào sản xuất.

Ứng dụng sinh học trong phát triển cây đặc sản thanh trà 

Phát triển mạnh các loại cây trồng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị như: Sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất rau và phát triển cây ăn quả đặc sản bưởi thanh trà. Rà soát chuyển đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển sản xuất, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, rau trái vụ trên vùng đất cao có điều kiện nước tưới.

UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hương Trà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường. Phát triển ngành chăn nuôi theo vùng, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đồng thời, tập trung nguồn vốn đầu tư và huy động vốn trong dân để xây dựng nâng cao cơ sở hạ tầng ở nông thôn, giao thông nội đồng, bờ vùng, bờ thửa, các hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP