16/06/2015 - 17:09

Hương Trà: Phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

TTH.VN - Ngày 16/6, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào những thành tích chung của thị xã. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 19,1%; quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,4 lần, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.270 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 45,8 triệu đồng/người/năm; đến nay, có 2 xã đạt 15/19 tiêu chí; 5 xã đạt 10- 14 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí và xã Bình Điền được chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị; đã kết nạp 8 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 128 đảng viên.

Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã phấn đấu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới, cụ thể, hàng năm có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc được công nhận trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm kỷ luật; hàng năm kết nạp từ 10 – 15 đảng viên mới.

 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP