22/06/2018 - 21:50

Hương Trà: Phấn đấu 50% số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

TTH - Đó là một trong những mục tiêu được Hội Nông dân (HND) Hương Trà đề ra tại Đại hội HND thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức sáng 22/6.

Theo đó, nhiệm kỳ tới, HND Hương Trà phấn đấu hàng năm kết nạp từ 450-500 HV; có 100% cơ sở HND khá và vững mạnh; đào tạp nghề cho khoảng 300 người/năm, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 80% trở lên.

Nhiệm kỳ 2012-2018, HND Hương Trà kết nạp trên 3.000 hội viên (HV) mới, nâng số HV toàn thị xã lên 13.622 người, đạt 80,69% so với hộ nông dân. Trung bình hàng năm, toàn thị xã có trên 7 ngàn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp hội đã vận động HV, nông dân đóng góp hơn 7.857 triệu đồng, hiến trên 12 ngàn m2 đất, 2.460 ngày công, tháo dỡ 2.233m tường rào; nâng cấp, sửa chữa và làm mới 80,2km đường giao thông nông thôn, nạo vét 24,26km kênh mương thủy lợi; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 23 ngàn cán bộ, HV, nông dân...

L. Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP