12/01/2018 - 20:51

Hương Trà phấn đấu trên 90% gia đình văn hóa

TTH.VN - Triển khai tích cực, có chiều sâu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu có trên 90% gia đình văn hóa, 90% làng thôn, tổ dân phố, cơ quan đơn vị công nhận và duy trì văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thị xã Hương Trà đề ra trong năm 2018.

Thời gian tới, ngoài chú trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hoá - thể thao, thông tin và truyền thông, Hương Trà còn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tiềm năng cho lĩnh vực phát triển du lịch; tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của thị xã, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP