27/09/2017 - 20:55

Hương Trà: Quan tâm công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ

TTH - Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ là một trong những kết quả quan trọng được ghi nhận tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước do Thị ủy Hương Trà tổ chức ngày 27/9.

Từ 2010 đến nay, có 254 cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; bổ nhiệm 48 cán bộ, khắc phục được tình trạng bị động, hẫng hụt về cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Dịp này, Thị ủy Hương Trà tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP