22/04/2012 - 17:55

Hương Trà quán triệt Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho trên 100 cán bộ chủ chốt

TTH - Ngày 20/4, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cho trên 100 cán bộ chủ chốt toàn thị xã.

Dịp này, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 21-CT/TU ngày 15/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; những kế hoạch liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà. Ngoài những văn bản trên, đại diện của các Ban của Đảng còn triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 theo hướng dẫn của các Ban Tỉnh ủy.

 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP