16/10/2015 - 18:23

Hương Trà: Thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 68 tỷ đồng

TTH - Sáng 16/10, UBND thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước của địa phương 9 tháng ước đạt trên 68 tỷ đồng, bằng 67,1% so dự toán tỉnh giao và 63,3% so dự toán thị xã phấn đấu. Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo thị xã, hiện nay, công tác thu ngân sách rất khó khăn, nhất là khoản thu thuế ngoài quốc doanh (mới đạt 24/32 tỷ đồng) và thu tiền sử dụng đất (đạt 19,3/30 tỷ đồng chỉ tiêu tỉnh giao). Do đó, tất cả các địa phương, đơn vị phải phấn đấu bằng nhiều biện pháp tích cực để đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.  

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP