05/07/2017 - 22:04

Hương Trà: Thu ngân sách trên 118 tỷ đồng

TTH - Trong hai ngày 5 và 6/7, HĐND thị xã Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 4, Khóa VI, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm, Hương Trà có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,1% so cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực dịch vụ tăng 18,7%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 700 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên 118 tỷ đồng, đạt 63,96% so dự toán tỉnh giao... Tại kỳ họp lần này, HĐND thị xã cũng trình bày nhiều kiến nghị của cử tri với trung ương, tỉnh và thị xã liên quan đến các nội dung về sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng và các vấn đề thuộc văn hóa-xã hội, vệ sinh môi trường. Đồng thời, các đại biểu HĐND thị xã sẽ thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện KT-XH 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã, xã phường 2016 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018...

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2017, Hương Trà tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP