Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/09/2018 - 16:42

Hương Trà: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

TTH.VN - Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” là một trong những nội dung tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã do Thị ủy Hương Trà tổ chức ngày 12/9.

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, cấp ủy từ thị xã đến cơ sở thuộc Thị ủy Hương Trà đã kiểm tra 353 lượt tổ chức Đảng và 36 lượt đảng viên. Trong đó, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 56 lượt tổ chức Đảng và 8 đảng viên (kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên); Đảng ủy cơ sở kiểm tra 297 lượt tổ chức Đảng, 28 lượt đảng viên. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 310 lượt tổ chức đảng và 80 lượt đảng viên.

Cấp ủy các cấp, UBKT Thị ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 185 đảng viên (khiển trách 120, cảnh cáo 44, cách chức 04, khai trừ 17). Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 45 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 09 đảng viên; UBKT Thị ủy thi hành kỷ luật 38 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 41 đảng viên; chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 97 đảng viên...

Ngoài việc nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, hội nghị còn phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết mới của Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

                                                                                                                                                                  Liên Minh

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP