Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/07/2018 - 21:59

Hương Trà: Triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7

TTH.VN - Ngày 13/7, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Theo đó, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau hội nghị, Thị ủy Hương Trà yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP