Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/07/2015 - 14:53

Hướng về người lao động

TTH - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan toả, được các ngành, các cấp tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.

5 năm qua (2010-2015), phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được phát động rộng rãi trong tất cả các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hoá bằng các phong trào cụ thể, gắn liền với nhiệm vụ của các ngành và công việc hàng ngày của mỗi người. Chẳng hạn, trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có các phong trào thi đua “3 giảm, 3 tăng”, “Cả tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”; lĩnh vực phát triển dịch vụ, công nghiệp, giao thông có các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Xanh- sạch- đẹp”; lĩnh vực văn hoá- xã hội có các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Dạy tốt- học tốt”... Qua các phong trào thi đua xuất hiện rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều sáng kiến làm lợi nhiều tỷ đồng cho các đơn vị, doanh nghiệp và xã hội..

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV sẽ diễn ra đầu tháng 8, có 433 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình ở các lĩnh vực được tôn vinh. Tuy lứa tuổi, lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng công việc họ đã làm, kết quả họ đạt được đáng để mọi người nể phục. Đó là những cán bộ quản lý năng động sáng tạo; doanh nhân dám nghĩ dám làm; trí thức say mê nghiên cứu khoa học; những công nhân lao động miệt mài sáng tạo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng lãng phí… Một trong những đổi mới quan trọng của công tác thi đua khen thưởng là quan tâm nhiều hơn đến những lao động trực tiếp, chú trọng đến các tập thể, cá nhân giành được thành tích trong điều kiện khó khăn và ở vùng sâu, vùng xa.

Thi đua yêu nước là động lực phát triển kinh tế- xã hội. Để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, có sức lan toả, điều quan trọng là cần cụ thể hóa phong trào thi đua với các nội dung phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Bởi, thi đua phải mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động thì họ mới thực sự dồn hết tâm huyết và trí tuệ để hiện thực hóa phong trào thi đua. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phát huy trí tuệ, hiện thực hoá ý tưởng sáng tạo; khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những đóng góp của họ thì mới tạo động lực tốt để người lao động thi đua làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, cộng động và xã hội.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP