Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/03/2020 - 16:17

Huy động lực lượng tham gia phục vụ, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 khi cần thiết

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã lưu ý như vậy tại hội nghị giao ban công tác quý I/2020 khối Mặt trận và đoàn thể diễn ra chiều 24/3.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị giao ban

Tại hội nghị giao ban, các đơn vị trong khối đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Trên cơ sở đó, ngoài giải đáp, phân tích, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu, các đơn vị trong khối cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời báo cáo và tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, tránh bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương lớn của tỉnh trong đền bù, di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trong điểm kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên để huy động lực lượng tham gia phục vụ công việc hỗ trợ phòng, chống dịch khi cần thiết; tiếp tục thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với các phong trào của Mặt trận, đoàn thể; nắm, theo dõi tình hình Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP