13/07/2017 - 22:00

Huy động nguồn lực hỗ trợ người có công

TTH - Huy động nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng là nội dung chính vừa được UBND tỉnh phát động nhằm hướng về 70 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ 27/7/2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động triển khai và phối hợp với Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức, đoàn thể huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Phát động Tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa” và tri ân các Anh hùng liệt sĩ (20-27/7/2017), vận động, huy động nguồn lực xã hội đóng góp, tham gia với những việc làm cụ thể, thiết thực đối với thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, gia đình có công với cách mạng… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP