Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

08/06/2016 - 14:15

Huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thị xã Hương Thủy vào sáng 8/6.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nghe cán bộ địa phương báo cáo mô hình nuôi cá lồng trên sông Đại Giang

Sau khi nghe các ban ngành của thị xã Hương Thủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Hương Thủy có nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng NTM. Để đạt được mục tiêu đề ra là đến năm 2018, các xã cuối cùng của thị xã Hương Thủy sẽ đạt chuẩn NTM, thị xã phối hợp với các địa phương cần rà soát lại các tiêu chí để có sự tập trung chỉ đạo chính xác. Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, địa phương cần cố gắng huy động nhiều nguồn lực để xây dựng NTM; phải xây dựng được kế hoạch cụ thể đối với một số tiêu chí khó khăn .

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thu nhập của người dân là linh hồn của NTM nên phải có kế hoạch giảm nghèo với phương án phù hợp. Bên cạnh đó, cần củng cố vai trò các hợp tác xã, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, xây dựng NTM nhằm mục đích đưa cuộc sống người dân đi lên, xã hội phát triển, do vậy phải chú trọng giải quyết và hạn chế vấn đề nợ đọng. Ngoài ra, những xã đã đạt chuẩn NTM cần đặt ra kế hoạch cụ thể để nâng chuẩn qua từng năm.

Sau buổi làm việc tại Văn phòng thị ủy Hương Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng NTM ở xã Thủy Phù và tham quan mô hình nuôi cá lồng trên sông Đại Giang ở xã Thủy Tân.

Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP