Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/03/2022 - 19:50

Huy động sức mạnh xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nghị quyết

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy, khi làm việc với Thành ủy, UBND TP. Huế, Đảng ủy, UBND phường Thủy Biều ngày 9/3 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan đến chuyển đổi số, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Đây là đơn vị, địa phương thứ 5 trong đợt kiểm tra, rà soát lại quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp để cấp ủy, chính quyền địa phương toàn tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy tốt hơn trong thời gian tới.   

Cùng làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ còn có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hạ tầng yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định để chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương toàn thành phố tập trung các giải pháp, nỗ lực cố gắng đạt kết quả cao nhất các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Riêng đối với phường Thủy Biều, sau thời gian thực hiện về công tác giảm nghèo bền vững, đến nay, toàn phường có 60 hộ nghèo và 50 hộ cận nghèo. So với năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của phường này giảm 0,25%.

Đảng ủy, UBND phường Thủy Biều đã và đang triển khai phần mềm dịch vụ công và hệ thống xác thực tập trung SSO phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phường cũng đang sử dụng phần mềm tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị dịch vụ đô thị thông minh; hệ thống điện tử công vụ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các trục đường chính của phường đã được nâng cấp, sửa chữa; trục đường nội đồng vận chuyển hàng hóa đạt 50%; giá trị bình quân vườn cây thanh trà Thủy Biều đạt 200 triệu đồng/ha/năm…

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở cũng đã chỉ ra, hạ tầng Thủy Biều còn yếu; tỷ lệ hộ nghèo cao; việc ban hành, thực hiện nghị quyết cần bám sát tình hình thực tế tại địa phương để có những giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Rà soát chất lượng đô thị 

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Thành ủy, UBND TP. Huế, Đảng ủy, UBND phường Thủy Biều phải luôn trăn trở để xây dựng thanh trà Thủy Biều trở thành sản phẩm hàng hóa mang tính thương hiệu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hỗ trợ, giúp đỡ thêm; tập trung tháo gỡ khó khăn để Thủy Biểu phát triển hơn nữa loại cây ăn trái này.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở cũng đã chỉ ra, hạ tầng Thủy Biều còn yếu; tỷ lệ hộ nghèo cao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sớm tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thành ủy Huế về giảm nghèo bền vững. Thực tế cho thấy, số hộ nghèo, cận nghèo của TP. Huế nói chung và Thủy Biều còn cao. Giảm nghèo bền vững là giảm nghèo theo từng địa chỉ cụ thể; thể hiện vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân cần rõ ràng.

Thủy Biều sau nhiều năm lên phường bộ mặt đô thị chưa  có sự thay đổi đáng kể. Cần tập trung rà soát lại chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống người dân để có sự điều chỉnh; tập trung lãnh, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện. Thủy Biều có lợi thế nhiều nhưng sự phát triển còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, Thành ủy Huế, Đảng ủy phường Thủy Biều phải huy động được sức mạnh của xã hội, sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân để thực hiện các nghị quyết. Thủy Biều cần huy động các nguồn lực để phát huy các giá trị đã và đang có; tăng cường kiểm tra, giám sát để đốc thúc, mang lại hiệu quả trong công việc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã đề ra.

Bài, ảnh: Anh Phong  

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP