Thi công đêm trên công trình Cam Lộ - La Sơn

Những ngày qua, nhiều nhà thầu đã tổ chức thi công xuyên đêm trên công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP