Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

31/12/2021 - 15:32

Kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo:

Lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01 và 02/2022 của người hưởng nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản ATM sẽ được chi trả trong cùng kỳ tháng 01 năm 2022. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 05/01/2022. Lịch chi trả cụ thể tại từng địa bàn được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các điểm chi trả.

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cũng như nhân viên chi trả, kính đề nghị người hưởng tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y Tế và những yêu cầu của Chính quyền địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện chi trả đúng, đủ, an toàn, kịp thời và mong nhận được sự cảm thông, phối hợp của người hưởng chế độ BHXH để công tác tổ chức chi trả được thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, góp phần chung tay cùng cả nước trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

Trân trọng thông báo.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP