10/09/2015 - 14:25

Kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

TTH.VN - Hơn 10 doanh nghiệp và hàng trăm lao động đã tham gia sàn giao dịch việc làm.

Chiều 9/9, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm và tuyển sinh đào tạo nghề năm 2015 cho lao động tại huyện Phú Vang.

 Hơn 10 doanh nghiệp và hàng trăm lao động đã tham gia sàn giao dịch việc làm.
 
Các doanh nghiệp, trường nghề đã giới thiệu về nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng, định hướng cho lực lượng lao động về đăng ký hợp tác lao động nước ngoài, nhất là về quyền và nghĩa vụ khi đi hợp tác lao động thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
 
Năm 2015, huyện Phú Vang phấn đấu giải quyết việc làm cho 4.000 lao động từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có từ 100 -150 lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, tổ chức đào tạo nghề từ 2.500 - 3000 lao động.
 
Đây là hoạt động thường niên của huyện nhằm kết nối giữa người lao động với nhu cầu tuyển dụng lao động, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn huyện tiếp cận thông tin về đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP