Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

19/11/2022 - 12:29

Kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 21 

Từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo, tháng 1/2022 đến nay, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá mới.

Từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo, tháng 1/2022 đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh có bước phát triển mới đi vào chiều sâu gắn kết chặt chẽ hơn giữa phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá mới.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP