Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/07/2017 - 16:27

Kết quả quan trắc chất lượng nước các bãi tắm ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13/7/2017

TTH.VN - Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của tỉnh và đã có kết quả quan trắc ngày 13/7/2017 như sau:

Tại thời điểm quan trắc ngày 13/7, hầu hết các thông số tại các điểm quan trắc: pH, DO, chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (NH4+ tính theo N), (photphat (PO43- tính theo P), xyanua (CN-), Cadimi (Cd), Chì (Pb), asen (As), thủy ngân (Hg), sắt (Fe), mangan (Mn), đồng (Cu), kẽm (Zn), tổng crom, Crom VI (Cr6+), tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform có giá trị đo đạc, phân tích đều đảm bảo giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (mục chất lượng nước biển vùng biển ven bờ - giá trị giới hạn vùng bãi tắm và thể thao dưới nước).

Kết quả chi tiết tại đây

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tình Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP