Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/05/2017 - 14:21

Kết quả quan trắc chất lượng nước ngày 05/4/2017 tại các bãi tắm ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Thực hiện việc quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại các bãi tắm của Tỉnh định kỳ 2 tuần 1 lần, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT đã tiến hành quan trắc ngày 05/4/2017 với kết quả như sau:

Tại thời điểm quan trắc của ngày, hầu hết các thông số tại các điểm quan trắc: pH, amoni (NH4+ tính theo N); nitrit (NO2—N) (photphat (PO43-- P), xyanua (CN-), Cadimi (Cd), Chì (Pb), asen (As), thủy ngân (Hg), sắt (Fe), mangan (Mn), đồng (Cu), kẽm (Zn), tổng crom, sunfua, tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform có giá trị đo đạc, phân tích đều đảm bảo giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (mục chất lượng nước biển vùng biển ven bờ - giá trị giới hạn vùng bãi tắm và thể thao dưới nước).

Kết quả chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tình Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP