Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/01/2017 - 09:20

Kết quả quan trắc tự động môi trường nước trên sông Hương quý IV năm 2016

TTH.VN - Kết quả quan trắc chất lượng nước tại Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương (phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong thời gian từ 01/10-31/12/2016 như sau:

 1. Giá trị trung bình (TB) các ngày trong quý IV của thông số pH biến thiên từ 5,80 đến 7,41, trong đó pH thấp nhất vào ngày 15/10 và cao nhất vào ngày 19/12.

2. Giá trị DO TB các ngày trong quý IV biến thiên liên tục, cao nhất vào ngày 02/10 (9,27 mg/l), thấp nhất vào ngày 22/10 (5,28 mg/l).

3. Giá trị nhiệt độ TB các ngày trong quý IV biến thiên từ 22,23oC đến 28,59oC, cao nhất vào ngày 23/10 và thấp nhất vào ngày 31/12.

4. Giá trị TDS TB các ngày trong quý IV biến thiên liên tục, cao nhất vào ngày 21/12 (29,48 ppm), thấp nhất vào ngày 14/12 (13,83 ppm).

5. Giá trị TSS TB các ngày trong quý IV có giá trị cao nhất vào ngày 02/11 (159,67 mg/l), thấp nhất vào ngày 12/12 (8,89 mg/l). Nhìn chung, trong quý IV, TSS có nồng độ cao.

6. Giá trị TB Nitrat các ngày trong quý IV có giá trị biến thiên từ 0,09-1,66 mg/l.

7. Giá trị độ đục TB các ngày trong quý IV biến thiên liên tục, cao nhất vào ngày 03/12 (376,24 NTU).

Về cơ bản, các chỉ tiêu quan trắc tại Trạm Quốc gia quan trắc môi trường nước tự động, cố định trên sông Hương trong quý IV đều đạt QCVN 08-MT: 2015. Chất lượng nguồn nước sông Hương qua các ngày trong quý IV đảm bảo cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có qua xử lý).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tình Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP