Bạn đọc Bạn đọc

27/12/2022 - 06:15

Khắc phục sai phạm tại HueWACO

TTH - Sau khi công bố kết luận thanh tra, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã cho kiểm điểm, thành lập các tổ khắc phục những sai phạm, thiếu sót được nêu trong kết luận. Đồng thời, có các hình thức xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Nhiều tồn tại, thiếu sót

Thanh tra tỉnh vừa công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc chấp hành các quyết định của chủ sở hữu tại HueWACO. Nhiều tồn tại, thiếu sót xảy ra ở HueWACO giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, sau khu HueWACO chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ còn hạn chế, chưa đảm bảo các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp. Nhiều văn bản chậm ban hành, một số văn bản do Chủ tịch HĐQT ban hành không đúng thẩm quyền.

Cũng theo kết luận thanh tra, tổng giá trị tài sản của Nhân dân đóng góp đã được HueWACO ghi tăng giá trị tài sản cổ đông, đang theo dõi và chưa nộp trả ngân sách Nhà nước (NSNN) 2,511 tỷ đồng, cần sớm thu hồi nộp NSNN. Tổng giá trị tài sản chưa nhận nợ đối với 8 công trình là 11,450 tỷ đồng; tính đến cuối năm 2021 giá trị khấu hao là 3,890 tỷ đồng. Như vậy, HueWACO phải có trách nhiệm tiếp tục trích khấu hao để hoàn trả NSNN số tiền 7,781 tỷ đồng. 

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều vi phạm cần khắc phục liên quan đến đầu tư ngoài ngành. Cụ thể, HueWACO đã thực hiện đầu tư 2 dự án (DA): “Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An” (tại huyện Phú Lộc) và “Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy nước Quảng Tế 1 (TP. Huế)” không theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai. DA được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định, hạch toán kế toán chưa tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí để hình thành nên tài sản cố định,… có nguy cơ gây lãng phí vốn đầu tư nếu không có phương án xử lý phù hợp. Đất được sử dụng để thực hiện 2 DA này không thuộc trường hợp được miễn thuế đất, dẫn đến tiền thuế đất phải nộp lớn hơn so với quyết toán của công ty.

Việc đầu tư khu trồng trọt ở Lộc An không thuộc trường hợp được miễn thuế đất, dẫn đến tiền thuế đất phải nộp lớn hơn so với quyết toán của công ty

Căn cứ hồ sơ, tài liệu HueWACO cung cấp, cho thấy: Công trình Nhà để xe có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn HueWACO. HueWACO ban hành 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng dự toán hơn 14,2 tỷ đồng.

HueWACO đã chỉ định thầu một công ty khác thực hiện phần thi công xây dựng với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, giảm 5,9% so với dự toán được phê duyệt và đã nghiệm thu, thanh toán hoàn thành với tổng giá trị gần 11,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công tác lập, thẩm tra và phê duyệt DA không đúng quy định, dẫn đến HueWACO đã thanh toán cho công ty thi công vượt so với quy định 27 triệu đồng. Mặc dù, công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021, nhưng đến nay, HueWACO chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác được nêu ở kết luận thanh tra, như: HueWACO nhượng bán vật tư cho đơn vị khác với giá bán thấp hơn giá trị mua vào gây thiệt hại cho công ty. HueWACO đã chi tiền thù lao công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2019 - 2020 với tổng số tiền hơn 11,1 tỷ đồng không đúng theo quy định...

Xử lý nghiêm sai phạm

Từ những sai phạm được chỉ ra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan thời kỳ 2019 - 2021; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Sở Tài chính định kỳ hàng năm theo dõi việc HueWACO nộp, hoàn trả vốn Nhà nước theo thời gian sử dụng còn lại đối với các công trình đã được nhận nợ nhưng chưa đầy đủ và các công trình được đầu tư từ nguồn vốn NSNN từ năm 2017 đến 2021. Đồng thời, đôn đốc HueWACO khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán đối với các công trình, DA đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu HueWACO chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót, vi phạm; tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục những nội dung đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Đồng thời, làm việc với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính để có phương án xử lý đối với diện tích đất thực hiện DA Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An và DA Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy nước Quảng Tế 1; nghiên cứu phương án xử lý phù hợp 2 DA này, tránh thiệt hại vốn đầu tư.

Sau khi có kết luận thanh tra, HĐQT HueWACO đã họp các bộ phận liên quan để tổ chức triển khai khắc phục các nội dung kết luận của thanh tra. Theo đó, yêu cầu những bộ phận, cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm những tồn tại, thiếu sót. Yêu cầu các bộ phận xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai theo yêu cầu kết luận của thanh tra với tinh thần làm sai là phải nhận và nghiêm túc khắc phục để HueWACO phát triển; cá nhân hay đơn vị nào sai sẽ xử lý nghiêm.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP