Kinh tế Xây dựng - Giao thông

01/08/2016 - 18:36

Khắc phục tồn tại về chất lượng nước thải trước 30/8

TTH - Liên quan đến chất lượng nước thải của Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế vượt các quy chuẩn...

Liên quan đến chất lượng nước thải của Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế vượt các quy chuẩn cho phép từ 2,4 đến 7,5 lần mà Báo Thừa Thiên Huế đã thông tin (số báo ngày 25/7/2016), ngày 01/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế để có kế hoạch xử lý khắc phục các vấn đề tồn tại, hoàn thành trước ngày 30/8/2016. Sau thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP