15/09/2015 - 18:51

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

TTH - Sáng 15/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức khai giảng lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khóa 10, niên khóa 2015- 2016 cho 103 học viên là những cán bộ quản lý, cán bộ nguồn của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Trong thời gian 1 năm, các học viên sẽ được học 80 chuyên đề về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân…

THU HUẾ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP