Giáo dục Góc HS-SV

08/10/2010 - 10:25

Khai giảng khóa đầu tiên chương trình tiên tiến ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính

TTH - Ngày 7/10, Trường đại học Kinh tế Huế đã tổ chức Lễ khai giảng lớp K44 chương trình tiên tiến ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính liên kết với Đại học Sydney (Úc). 49 sinh viên đã trúng tuyển khóa đầu tiên này.

Chương trình tiên tiến cử nhân ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính liên kết đào tạo giữa Trường đại học Kinh tế Huế và Đại học Sydney nằm trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015”.

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo những cử nhân về lĩnh vực Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính có đẳng cấp khu vực và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập. Trong khóa học 5 năm, năm đầu tiên sinh viên được trang bị các học phần bắt buộc về giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất; các học phần về Lý luận chính trị Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh.
 
4 năm còn lại, sinh viên sẽ phải tích lũy đủ hai mảng kiến thức đại cương và chuyên ngành với 192 tín chỉ (gồm 90 tín chỉ bắt buộc và 102 tín chỉ tự chọn). Những học phần này chủ yếu được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư Úc. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp bằng Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài chính. Sinh viên năm cuối có thể sang học tại Đại học Sydney và bằng tốt nghiệp được cấp bởi Đại học Sydney. Bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình tiên tiến được xem như bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài khi xét các điều kiện liên quan đến trình độ tiếng Anh và chuyên môn để học tiếp ở bậc cao hơn và có cơ hội tìm việc làm trên phạm vi toàn cầu.
 
Vân Anh
 
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP