23/10/2015 - 18:33

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển

TTH.VN - Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh, với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 46.000 đảng viên đến từ các Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh. 

>>Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020)

>>Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo đại hội.


Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV khai mạc trọng thể vào sáng 23/10/2015

Dự đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Biên phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân...


Ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định: Đại hội có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành quả và những hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với bình quân chung của cả nước.

Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và bầu Đoàn đại biểu đủ số lượng và chất lượng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình nêu bật những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định: Nhìn lại 30 năm đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng; kiểm điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho thấy, nền kinh tế duy trì ổn định, có sự tăng trưởng khá (bình quân đạt trên 9%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

So với năm 2010, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,6 lần; thu ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 5.000 tỷ đồng (tăng 1,6 lần); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD (tăng gần 2 lần); tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,6%/năm.

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng (chiếm 55,7% trong GRDP), đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 8,9%/năm (chiếm 34,7% trong GRDP); nông nghiệp phát triển toàn diện (chiếm 9,6% trong GRDP). Hoạt động đối ngoại và và kinh tế đối ngoại triển khai tích cực, hiệu quả; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển.

Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang; toàn tỉnh có 11 đô thị (1 đô thị loại I; 3 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V); tỷ lệ đô thị hóa đạt 52%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, hằng năm tạo việc làm mới cho 16.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,7%.

An ninh chính trị, thế trận an ninh Nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; không để xảy ra bất ngờ, không có “điểm nóng”. Khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình thẳng thắn chỉ rõ: Đảng bộ, chính quyền của tỉnh chưa tạo đột phá trong thu hút đầu tư; sự liên kết với các địa phương trong vùng còn hạn chế; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng thấp, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; ngành du lịch phát triển chưa tương xứng, quy mô sản xuất công nghiệp nhỏ, nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, chưa phát huy thế mạnh của kinh tế biển, đầm phá; môi trường kinh doanh, đầu tư thiếu hấp dẫn.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn lúng túng, tốc độ phát triển đô thị chậm, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa phát huy lợi thế vùng để phát triển du lịch, sự gắn kết giữa văn hóa, di sản và phát triển du lịch hiệu quả chưa cao; giảm nghèo thiếu bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Việc nắm bắt tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc trong các tầng lớp Nhân dân thiếu kịp thời; hoạt động của bộ máy chính quyền một số nơi còn yếu... 

Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tại đại hội do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày cũng đã nhìn thẳng những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành…


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XIV

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận những nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý: Vấn đề quan trọng hiện nay của Đảng bộ, chính quyền tỉnh là cần đổi mới tư duy, phương thức hành động để phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là phát triển, mở rộng không gian đô thị Huế, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo bước đột phá về phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Để phát triển hết lợi thế, tiềm năng của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gợi mở: Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức; phát triển du lịch và các dịch vụ công nghệ cao; phát triển, đưa vùng biển đầm phá trở thành một trong những vùng kinh tế biển mạnh của cả nước. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương; thực hiện tốt quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng; xây dựng, phát triển đô thị Thừa Thiên Huế mở rộng, tạo đô thị có nét độc đáo riêng. Tăng cường liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng để phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng cao; làm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị, nông thôn. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh kỳ vọng: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu quyết liệt hơn nữa đưa cả tỉnh trở thành tỉnh giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, thảo luận tại hội trường trong buổi sáng, đại hội đã nhận được một số ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.

Có ý kiến cho rằng, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các loại hình, sản phẩm, doanh nghiệp tiềm năng, uy tín, có trách nhiệm trong phát triển dịch vụ, du lịch; chấn chỉnh lại các dịch vụ trên sông, nhất là “dịch vụ ca Huế trên sông Hương”. Đây là loại hình rất đặc trưng, là lợi thế riêng có của Huế nhưng chưa phát huy hiệu quả. Đẩy nhanh việc xử lý và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi trung tâm thành phố; thực hiện xã hội hóa các công trình, các hạng mục phát triển hạ tầng đô thị.


Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND Tp. Huế trình bày tham luận tại ĐH

Muốn vậy, cần có giải pháp tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn; thiết lập đường dây nóng, kiện toàn, đổi mới thủ tục hành chính; nâng cao tính chuyên nghiệp trong xúc tiến đầu tư…

Chiều nay, đại hội tập trung thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận về công tác nhân sự; tiến hành các bước ứng cử, đề cử; tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. 

Anh Phong-Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP